Prywatne Przedszkole ,,Akademia Przedszkolaka" działa od 2005 roku i jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nr 1/05/2005. Zasady działalności reguluje statut. W 2006 roku przedszkole ,,Akademia Przedszkolaka" zostało wpisane do rejestru laureatów za ,,Realizację modelowej oferty opieki nad dziećmi i wszechstronnej edukacji przedszkolnej i otrzymała ,,Tytuł HIT'' 2006 w Konkursie Gospodarczo-Samorządowym , organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Od wielu lat związana jestem z pedagogiką przedszkolną. Pracowałam w wielu placówkach oświatowo-wychowawczych. Nabywałam stosowne kwalifikacje - Studia Pedagogiczne na UAM w Poznaniu, Kurs Kwalifikacyjny ,,Organizacja i Zarządzanie Oświatą". Zawsze marzyłam o stworzeniu przyjaznego dzieciom przedszkola, gdzie cały czas, jaki dziecko u nas spędza, poświęcony zostanie jego wszechstronnemu rozwojowi umysłowemu i fizycznemu, kształtowaniu wyobraźni społecznej i emocjonalnej dojrzałości dziecięcej, uczeniu poczucia własnej wartości, koleżeństwa i zasad higieny, a wszystko to w dobrej, rodzinnej atmosferze. Chciałabym, aby każdemu dziecku spełniło się pragnienie: "Chcę przeżywać, chcę myśleć, śmiać się i wzruszać". W przedszkolu dziecko traktowane jest indywidualnie i podmiotowo. Nasze działania skierowane są ku temu by czuło się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przedszkole nasze przygotowuje dziecko do przeżywania sukcesów i radzenia sobie z porażkami, dając dzieciom możliwość: uczestnictwa w ciekawych zajęciach rozwijających zdolności twórcze i artystyczne, bowiem każde dziecko jest niezwykłe i w szczególny sposób utalentowane, samorealizacji (według indywidualnego tempa), pracy z innymi (wspierania, dzielenia się osiągnięciami), kreatywnego myślenia, działania. Wysoka jakość naszego przedszkola to odpowiednie programy dydaktyczne, przyjęte priorytety wychowawcze, troskliwa i wykwalifikowana kadra pedagogiczna, właściwe zarządzanie. Akademia Przedszkolaka mieści się w nowoczesnym budynku dostosowanym do standardów europejskich .Obszerne sale z łazienkami, duża sala audiowizualna do zajęć ruchowych i przedstawień. Nasza kuchnia z bogatym zapleczem serwuje domowe posiłki, przestrzegając różnych diet dostosowanych do potrzeb dzieci .Przedszkole jest placówką oświatową, która wszystkie, swoje działania powinna podporządkować dziecku. Istnieje po to, aby wspomagać rodzinę w wychowaniu dziecka, a więc w kształtowaniu jego osobowości, czyli czegoś co jest nieuchwytne, niewymierne i realizuje się wyłącznie w relacjach osobowych. Janusz Korczak mówił "Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat". Dla tej radości dzieci, dla ich zadowolenia, edukacji i szczęścia, obdarowywania ich tym co najlepsze w nas mówimy: "Przedszkole moich marzeń istnieje". Dalej pragniemy działać na najwyższym poziomie dydaktycznym i wychowawczym, aby po latach każdy z naszych wychowanków stwierdził: "Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować nauczyłem się w przedszkolu" Robert Fulghum - filozof.

Z poważaniem
Maria Kozicka - Cholewa
dyrektor przedszkola